Magiton greenscreen chromatausta

Chromataustalla kuvattaessa taustan irroittaminen kuvauskohteesta ja sen toiseen vaihtaminen on helppoa ja lopputulos näyttää erinomaiselta oikein tehtynä..

Magitolla on aina valmiina 6 x 6 metrin chromataustakangas ja sen valaisuun varattuna 6 kpl 1200 W kuumavaloja. Kangastaustamme on samanlainen kuin mitä esim Matrixin ja Forest Gump:a tehdessä käytettiin; kankaan voi jopa laittaa esimerkiksi jalan ympärille sen siitä vahingoittumatta.

Magiton pysyvillä valoilla pääsee taustassa noin aukkoon 8, mutta taustan tasaisen valaisun voi toteuttaa valokuvauksessa myös salamoilla. Varsinainen kuvauskohde on hyvä valaista 1,5 aukkoa yli (tai alle) chromaan verrattuna.

Katso miltä näyttävät viittomakieliset nettisivut, jotka kuvattiin Magitolla greenscreeniä vasten.